Jak założyć biuro rachunkowe?

biuro rachunkowe

Jak założyć biuro rachunkowe?

Jednym z pomysłów na firmę mogącą przynosić wymierne dochody jest założenie biura rachunkowego. Z usług takiej działalności korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Aby prowadzić tego rodzaju firmę, nie trzeba spełniać wielu wymagań. Należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie można być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, wiarygodności dokumentów, skarbowe oraz czyn określony w rozdziale IX ustawy o rachunkowości. To jednak nie wszystko. Konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej związanej z usługowym prowadzeniem ksiąg.

Jakie usługi może wykonywać biuro rachunkowe?

To, jakie usługi może wykonywać biuro rachunkowe, zostało ściśle określone przez przepisy ustawy o rachunkowości. Są to zatem następujące czynności:

  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  2. okresowe sprawdzanie i ustalanie stanu aktywów i pasywów,
  3. wycena aktywów i pasywów,
  4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  5. Przechowywanie i gromadzenie dowodów księgowych.

Oczywiście, można również zdecydować się na świadczenie innych usług, którymi mogą być zainteresowani potencjalni klienci. Jest to poradnictwo prawne i podatkowe oraz prowadzenie spraw pracowniczych.

Jaką formę prowadzenia działalności może przyjąć biuro rachunkowe?

księgowy lublin

Każdy, kto decyduje się na rejestrację biura rachunkowego, musi wskazać odpowiedni kod PKD – w tym przypadku 69.20.Z. Biuro rachunkowe może być zarejestrowane w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółdzielni oraz spółki cywilnej i prawa handlowego. Obecnie wniosek do CEIDG można złożyć przez Internet, co znacznie ułatwia proces założenia firmy. Możliwe jest również jego złożenie w Urzędzie Gminy, w której będzie działać przedsiębiorstwo. Należy też pamiętać o zgłoszeniu takiej działalności do urzędów tj. ZUS, KRUS, GUS i US.

Podsumowanie

Na założenie działalności gospodarczej, jaką jest biuro rachunkowe Profito decyduje się coraz więcej księgowych. Taką drogę zawodową wybierają także osoby, które skończyły studia i wolą założyć własną firmę niż znaleźć zatrudnienie w dużych korporacjach, urzędach czy innych instytucjach finansowych. Właściwie prowadzone biuro rachunkowe może dać im wiele satysfakcji i zagwarantować osiąganie wymiernych dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *