Definiowanie własnego projektu przedsiębiorczego: jak to zrobić?

Definiowanie własnego projektu przedsiębiorczego: jak to zrobić?

W końcu masz pomysł na swój projekt! Zadanie wydaje się ogromne. Pierwszym krokiem w zakładaniu firmy jest zazwyczaj sporządzenie biznesplanu, który pomoże Ci sprecyzować Twoje pomysły i przekonać kontakty oraz przyszłych partnerów o ich słuszności i opłacalności. Zgodnie ze starym porzekadłem, że „co jest dobrze pomyślane, jest jasno powiedziane”, Twój projekt powinien odzwierciedlać jakość Twojego projektu, a tym samym jego szanse na sukces.
Internet jest pełen propozycji biznesplanów, które pozwolą Ci skonstruować rzetelny biznesplan. Możesz „wybierać” spośród różnych przedstawionych Ci modeli i zbudować biznesplan dostosowany do Twojego produktu lub usługi. Pozwoli Ci to określić swoje mocne i słabe strony oraz uniknąć utknięcia w z góry przyjętych założeniach.

Biznesplan, czyli podstawowe ramy dla Twojego przyszłego projektu.

Najważniejszą rzeczą jest określenie istoty projektu, czyli czym będzie zajmować się Twoja firma, jakie będą jej produkty, klienci i dostawcy. Projekt będzie również określał warunki, które sprawią, że Twój biznes będzie opłacalny: jakie są koszty stałe i nieuniknione (takie jak koszt lokalu lub sprzętu, pensje ewentualnych pracowników), jakie są koszty zmienne zależne od produkcji (takie jak koszt surowców w przypadku działalności produkcyjnej lub koszt zakupu produktów w przypadku działalności gospodarczej), jakie są oczekiwane ceny sprzedaży lub fakturowania oraz wielkość rynku?
Na tym etapie należy być realistą i unikać budowania zamków w powietrzu. Jeśli opłacalność Twojego projektu wymaga sprzedaży do miliona ludzi w ciągu sześciu miesięcy, możesz przestać już teraz i zaoszczędzić sobie czasu i pieniędzy. Stworzenie biznesplanu powinno pozwolić Ci sprawdzić, czy Twój projekt ma racjonalne szanse powodzenia, a następnie przekonać do niego np. bankowca (jeśli, jak w większości start-upów, Twój projekt wiąże się z kredytem bankowym lub pożyczką crowdfundingową).Warto zapoznać się w takiej sytuacji z ofertą korzystnych pożyczek na raty, np. w zestawieniu https://www.get-money.pl/banki/pozyczki-na-raty

Określenie oczekiwań konsumentów i inwestorów.

Firma, którą zamierzasz stworzyć, będzie skierowana do konsumentów, niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne (firma B2C), czy firmy (firma B2B). Konieczne jest zidentyfikowanie istniejącego lub nowego rynku. Jeśli jest to istniejący rynek, należy ocenić, czy nadal możliwe jest znalezienie na nim miejsca w realistycznych warunkach opłacalności. Jeśli jest to nowy rynek (np. produkt, który właśnie stworzyłeś, lub nowa usługa przez Internet), ważne jest, aby oszacować cenę, jaką konsument jest gotowy zapłacić za ten nowy produkt lub usługę oraz wielkość potencjalnego rynku (czy będzie on dotyczył ostatecznie 5 czy 80% istniejących konsumentów?).

Jeśli Twój projekt wymaga inwestorów zewnętrznych, musisz oszacować potrzeby finansowe (inwestycja początkowa i kapitał obrotowy) oraz zwrot z dostarczonego kapitału (pamiętając, że biorąc pod uwagę ryzyko związane z założeniem firmy, inwestorzy będą oczekiwać znacznego zwrotu). I nie zapominaj w tym przypadku, że pierwszym argumentem Twojego projektu jesteś Ty sam: inwestor venture capital będzie stawiał tak samo na osobowość przedsiębiorcy, jak i na jego projekt sensu stricto!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *